Tiny house a elektřina

Jestliže se rozhodnete postavit si Tiny House, je důležité se rozhodnout, jakou elektrickou náročnost vaše domácnost bude mít. Někomu vyhovuje energetická nezávislost, jinému pohodlí elektrické přípojky. Existuje několik variant řešení:

Off the grid (mimo síť)

V dnešní době se jedná o čím dál více populární variantu. Vaše domácnost nebude napojena na distribuční síť, tudíž jste zcela nezávislí. Pouze za pomoci vlastních obnovitelných zdrojů elektrické energie udržíte domácnost v provozu. Obrovskou výhodou této varianty je vaše svoboda, kdy v případě přesunu do jiné lokality, nemusíte řešit žádné smlouvy s distributory. Je však nutné mít na paměti, že fotovoltaické zdroje energie mají svou účinnost závislou na podnebí i roční době. To znamená, že v zimním období získáte ze slunce mnohem méně energie než v letním. Proto nemá smysl uvažovat například o elektrickém vytápění.

Off the grid + elektrocentrála

Jedná se o variantu z odstavce 1.1, která je však doplněna o dieselovou či benzínovou elektrocentrálu. Ta poslouží pro pokrytí zvýšeného odběru energie, například v případě, když je dlouhodobě nepříznivé počasí. Výhodou je, že jste stále mimo síť a jste schopni pokrýt nenadálé situace. Největší nevýhodou generátoru je jeho hlučnost a potřebný prostor pro skladování.

Hybridní systém

V této variantě bude vaše domácnost disponovat zdrojem solární energie, ale zároveň bude napojená na elektrickou síť. Je tedy nutné mít vyřešenou přípojku na pozemek, což může být velmi nákladné a někdy dokonce i neřešitelné. Domácnost však stále funguje primárně z vlastních zdrojů a pouze pokud produkovaná energie nedostačuje, bude elektrická energie odebírána ze sítě. Nesmírnou výhodou hybridních systémů je, že se domácnost nemusí omezovat v odběru a můžete si užívat veškeré elektrické spotřebiče, které si do domu nainstalujete, aniž byste platili vysoké částky. Pokud má domácnost přebytek vyrobené elektřiny, může své náklady na provoz ještě snížit, v případě, že uzavřete smlouvu s dodavatelem o výkupu přebytečné energie, je-li to možné. Tato varianta je vhodná v případě, jestliže zvažujete stavbu klasického domu (netýká se fenoménu Tiny house).

On grid

Klasické řešení většiny dnešních domácností. Dům je napojen na distribuční síť a nevyužívá žádných alternativních zdrojů.


Pro návrh řešení na bázi fotovoltaiky kontaktujte prosím společnost Compactive, s.r.o., Ing. Petr Jašek, petr.jasek@compactive.cz.

Komentáře k článku