Vytápění tiny housu 1. část – Úvod

Dobře postavený tiny house poskytuje útulný a pohodlný úkryt před nepříznivým počasím a je levný na vytápění.

Izolace střechy

Špatně izolovaná střecha je jedním z nejčastějších důvodů úniku tepla, který zvyšuje náklady na vytápění a snižuje životní komfort. Dobrá izolace tiny housu je tak velmi důležitá.

Na dobře izolované střeše v zimě dlouho zůstává sníh a ten sám funguje jako další izolace. Sníh pak roztává hlavně na té části střechy, na kterou svítí sluníčko.

Dřevěná rámová konstrukce

Typická stěna tiny housu je postavena a izolována jako běžná dřevěná konstrukce. Z vnějšku jsou obklady, stavební obaly, opláštění, izolace, poté sádrokarton nebo obložení. Šířka izolace se obvykle pohybuje mezi 12–20 cm. Vyšších hodnot lze dosáhnout použitím pokročilejších stavebních systémů, jako jsou strukturně izolované panely (SIPS) apod., ale bez ohledu na to je dřevěná rámová konstrukce nejméně 3krát až 4krát izolovanější než typická RV konstrukce a 15krát lepší než běžné zdivo.

Tiny house z dílny Jana Němce

Aktivní vs. pasivní vytápění

Většina z nás je zvyklá na aktivní vytápění. Zdrojem tepla je obvykle nějaký druh paliva, který se může používat i k ohřevu vody.  Mohou to být kamna na dřevo, elektrický ohřívač, plynový ohřívač, nebo dokonce nějaký kotel dodávající teplou vodu do radiátoru.

Pasivní vytápění je zdrojem vytápění, který využívá teplo ze slunečního záření. Můžeto být všechno možné od oken s výhledem na slunce až po jakýsi sluneční kolektor, který zachycuje energie ze slunce a přeměňuje ji na teplo používané k ohřevu vody.

Další články v sérii

Článek ze sekce: Stavba tiny housu

Komentáře k článku

Místa pro váš tiny house
Najít místo
Solární set pro karavan 175Wp Victron Energy
5940 Kč
Solární set pro karavan 175Wp Victron Energy
5940 Kč
Solární set pro karavan 175Wp Victron Energy
5940 Kč
Výrobci
Zakázková výroba luxusních maringotek dle vašich přání. Maringotky různých typů, délky, exteriérní a interiérní úpravy. Odvoz do 300 KM ZDARMA.