Činnost
Spotřeba v litrech
Kolikrát týdně
Litry za týden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem týdně: 0 m3

Celkem ročně: 0 m3