V dnešní době existuje několik alternativních zdrojů. Mezi nejčastější patří solární, větrná a vodní energie. Pro domácnosti se však nejvíce hodí solární energie, protože cenová náročnost na zhotovení domácí elektrárny je v tomto případě jednoznačně nejvýhodnější.

Fotovoltaická ostrovní elektrárna

Pro zřízení vlastního zdroje elektrické energie získané ze slunečního záření potřebujete pouze několik komponent.

Fotovoltaické panely, které přeměňují solární energii na energii elektrickou.

Akumulátory pro ukládání získané energie z panelů pro pozdější využití.

Balancéry, které nám udržují stav baterií v rovnováze tak, aby nedocházelo k jejich nerovnoměrnému vybíjení a nabíjení, čímž by se snížila jejich životnost.

Fotovoltaické regulátory jsou zařízení, které řídí nabíjení akumulátorů a chrání je před nadměrným nabitím a hlubokým vybitím. Existují dva druhy regulátorů. Jedná se o PWM a MPPT regulátory, které se liší cenou a funkčností.

Měniče napětí, které transformují 12V, 24V nebo 48V na 230V (110V).

Pro komfortnější ovládání je dnes již možné do systému zapojit rozšiřující moduly, které nabízejí přehledné a jednoduché ovládací rozhraní pro kontrolu funkce FV elektrárny. Může se například jednat o moduly pro sledování stavu baterií, ovládací displeje, ochrana proti krádeži, měření osvitu, teploty panelu a okolí, nepřetržitá kontrola střídače, možnost odesílat data na webový portál apod.

<h2větrná elektrárna<=““ h2=““></h2větrná>

Chcete-li využívat energii větru je potřeba zajistit analýzu větrného potenciálu pomocí větrných map a tabulek pro jednotlivé oblasti. Tyto hodnoty je pak třeba porovnat s reálnými naměřenými hodnotami v dané lokalitě. Následně je třeba vybrat správnou turbínu. V tomhle ohledu je nejvýhodnější se obrátit na specializované firmy, které vám pomohou s realizací vašeho projektu.

Domácí vodní elektrárna

Získávání elektrické energie z vodních toků je výhodné, jestliže se dům nachází poblíž toku s konstantním průtokem během celého roku. V takovém případě je voda jako zdroj energie nejspolehlivější. Pro zřízení dostatečně silné elektrárny, bude potřeba vybudovat malé vodní dílo, které musí být v souladu s legislativou dané země. Je třeba totiž počítat s tím, že turbína potřebuje určitý průtok a spád pro její činnost. Pořizovací cena je proto u tohoto zdroje energie nejvyšší. Zároveň je třeba počítat s pravidelným odborným servisem.

V dnešní době již existují mikro vodní turbíny přenosné i nepřenosné. Přenosné jsou malé, nevyžadují žádné další konstrukce a můžete jimi nabít například telefon. Ty nepřenosné jsou větší a výkonnější. Zde však už musíte počítat s nějakou konstrukcí pro přívod vody.

Rozhodnete-li se pro vodní elektrárnu, je vhodné řešit daný projekt s odbornou firmou.

 

Pro návrh řešení na bázi fotovoltaiky kontaktujte prosím společnost Compactive, s.r.o., Ing. Petr Jašek, petr.jasek@compactive.cz.