Všichni víme, že naše planeta nemůže dlouhodobě unést růst populace a zvyšující se nároky každého z nás. Jednou z cest je právě regionální soběstačnost lidstva. Doprava čehokoli, obrovsky zatěžuje naši planet a zároveň zhoršuje komfort života na zemi. Vytváří závislost jednoho regionu na druhém, ať už se jedná o kontinenty, země či kraje.

Šťastná a efektivní budoucnost bydlení je ve vytváření menších nezávislých aglomerací, které budou energeticky, ale z určité části i potravinově nezávislé. Právě minimalistické bydlení v Tiny housech může být dobrým a rychlým inkubátorem takového řešení.

Bylo by skvělé, kdyby naši politici postupně vytvářeli podmínky pro usnadnění realizace enviromentálních projektů. Zjednodušení legislativy a případná podpora takových projektů by byla velkým pomocníkem pro motivaci investorů začít budovat nové projekty. Přímá podpora lidem, by rovněž probudila poptávku po tomto efektivním způsobu života.

Přitom je to vlastně hrozně jednoduché. Zasíťuje se pozemek a vytvoří se parkovací místa pro Tiny Housy, malé domky, které se dají snadno přemístit. Ideálně, když bude mít daná lokalita vlastní zdroj vody, studnu s dostatečnou kapacitou. Sítě budou obsahovat napojení střech Tiny housů do dešťové kanalizace, která bude ústit do společné nádrže. Ta bude následně využita pro zalévání.

Pro komunitu se postaví společný klubový dům, se zázemí pro společenské akce, ale i vaření a praní. Klubový dům bude propojen se skleníkem, kde si komunita bude zajišťovat vlastní produkci zeleniny. Střechy, případně část plochy bude osazena solárními panely, případně doplněna o bateriové úložiště kapacitně dle rozsahu projektu. Zdrojem energie samozřejmě může být dle situace pozemku, vodní či větrný generátor. Využití bio odpadu si bude komunita zpracovávat vlastním kompostem. Tam bude vznikat kvalitní zemina využitelná případně pro další produkci potravin. U větších projektů může být vybudována bioplynová, která může sloužit jako další energetický zdroj. Větší projekty mohou zahrnovat i živočišnou výrobu, produkci vlastních vajec a apod. Odpadní vody mohou být velmi efektivně řešený kořenovou čistírnou. Ta ve spojení s používáním ekologických mycích prostředků může vytvářet obohacení životního prostředí o biotop.  Zachycením vody v lokalitě ze zpětným využitím je cesta pro budoucí udržitelnost.

Tento princip umožní zaměstnání lidí, žijících v environmentálním městečku. Zefektivní a zlevní jejich život.  Sníží nároky na dopravu, závislost na vnějších zdrojích a využije lokálních zdrojů pro potřeby komunity v oblastech zdrojů potravy, získávání energie.