V Česku je PP-R, neboli polypropylen random copolymer, nejoblíbenější materiál pro rozvody vody uvnitř budov, a to díky své chemické odolnosti, dlouhé životnosti a schopnosti odolávat většině chemikálií. PP-R trubky se hodí jak pro vodovodní, tak pro topné systémy a jsou dostupné v různých typech, každý s jinými specifikacemi pro různé potřeby. Například PP-R 60 je vhodný pro méně náročné aplikace s nižšími teplotami, zatímco PP-R 80 se obvykle používá pro běžné rozvody teplé a studené vody díky své odolnosti proti teplotám až do 80°C. PP-R 100 pak přichází na řadu v situacích vyžadujících odolnost proti teplotám až do 100°C, a PP-R 120 je určen pro velmi náročné aplikace s teplotami až 120°C. Existují i speciálně upravené typy PP-R, jako je PP-RCT s lepšími vlastnostmi nebo PP-R EVO a PP-R GX, které nabízejí ještě lepší odolnost proti vysokým teplotám, tlaku a UV záření.

PP-R trubky se také rozlišují podle tlakových tříd, od PN 10 pro nízkotlakové aplikace až po PN 25 pro systémy s vysokými teplotami a tlaky. Životnost PP-R trubek, obvykle uváděná na více než 50 let, závisí na teplotě a tlaku, přičemž dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může životnost zkrátit. Vysoké teploty mohou způsobit termické rozkladání a oxidační degradaci materiálu, což vede ke snížení jeho mechanických vlastností a odolnosti.

Teplotní cykly, při kterých se materiál střídavě rozpíná a smršťuje, mohou materiál fyzicky namáhat a vytvářet mikrotrhliny, což snižuje jeho odolnost a životnost. Proto je důležité při konstrukci systémů zahrnout řešení pro kompenzaci dilatace, jako jsou dilatační smyčky, kompresní fitinky nebo kluzné spojky, aby se předešlo poškození trubek způsobeného teplotními změnami.

UV záření může také negativně ovlivnit PP-R trubky, způsobovat změny barvy, ztrátu mechanických vlastností a oxidační degradaci. Proto je důležité chránit trubky před přímým slunečním zářením nebo používat materiály odolné vůči UV záření pro venkovní aplikace.

Správný výběr PP-R trubek, založený na jejich typu, tlakové třídě a odolnosti proti teplotě a tlaku, je klíčový pro zajištění bezpečného a dlouhodobého fungování vodovodních a topných systémů. Při výběru je důležité se řídit technickými listy a normami, které poskytují podrobné informace o maximálních doporučených provozních tlacích a teplotách pro každý typ trubky.