Orientační výpočet spotřeby elektřiny

Spotřeba elektrické energie, která je výsledkem tohoto kalkulátoru je jen orientační. Může ji ovlivnit mnoho faktorů, jako jsou například energetické třídy spotřebičů, venkovní a vnitřní teplota, reálná spotřeba teplé vody, délka vaření a mnoho dalšího.

Pokud je vašim cílem návrh systému pro energetickou soběstačnost, nebo alespoň její částečné naplnění, doporučujeme využít naše poradenství v oblasti zásobování tiny housu elektřinou.

Podklady pro kalkulátor připravila společnost Compactive,s.r.o.