Orientační výpočet záchytu dešťové vody

Vypočítané hodnoty vycházejí ze srážkových průměrů pro jednotlivé kraje. V některých letech jsou však srážky výrazně vyšší, v jiných naopak nižší.

Množství zachycené vody ovlivňuje také průběh a délka deště. Pokud déšť padá formou častějšího krátkého mrholení, většina vody se vypaří. Při prudších nebo delších deštích bude záchyt vody vyšší z důvodu nižšího odparu na začátku a na konci deště.