Většina majitelů se snaží svůj tiny house na pozemek umístit tak, aby bylo vše v souladu se zákonem a později jim nevznikly žádné problémy. Při hledání informací na internetu ale získávají velmi různorodé informace.  Sami jsme na toto téma publikovali například článek „Mobilní domy vs. stavební úřad dle metodiky MMR“.

Proč se to děje a co s tím? Ve hře je mnoho okolností.

Typ tiny housu

Novela č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zpřesnila definici stavby. Za tu je považován i výrobek plnící funkci stavby. To znamená, že vše, v čem lidé bydlí, je považováno za stavbu. I to má ale své výjimky. Více se o nich dozvíte v našem článku „Za jakých podmínek mohu umístit mobilní dům na pozemku“.

Pro některé úřady je ale tiny house na kolech stále neuchopitelný a považují ho za vozidlo, které si může majitel odstavit téměř kdekoliv. Dvojnásob to platí, pokud není tiny house připojení na inženýrské sítě ani pevně připojen k jiným zdrojům vody a odvodu odpadu.

Určení pozemku v územním plánu

Pozemky se podle určení v územním plánu dělí na mnoho různých druhů. Může jít například o pozemky k zastavění, zastavěné, určené, zemědělské, lesní apod.

To také určuje jejich způsob využití. Odlišně se přistupuje k tiny housům k rekreaci, jinak k tiny housům pro trvalé bydlení.

Určení pozemku je možné také změnit, i když to většinou nějakou dobu trvá.

Konkrétní úřad

Zákony jsou pro všechny stejné. Ne všichni si je ale stejně vysvětlují a platí to i o úřadech. Zatímco jedni například tiny house na kolech považují za vozidlo, jiný ho mají za stavbu. Stejně odlišně přistupují i k dalším menším stavbám. Jedni vyžadují, abyste nahlásili i dřevěnou kůlnu, druzí se na vás budou dívat jako na blázny, pokud ji přijdete ohlásit.

Připojení na inženýrské sítě a další požadavky

Rozdílné jsou také nutné doklady podle toho, zda tiny house bude připojen k veřejným inženýrským sítím, jak daleko bude od okraje pozemku – méně nebo více než 2 metry, odkud bude čerpána voda, jak bude odváděn odpad a mnoho dalších aspektů.

Závěr

Možnost umístění tiny housu na pozemek v souladu se zákony České republiky ovlivňuje mnoho aspektů. Některé je možné měnit, jako třeba určení pozemku, jiné jsou zcela nevyzpytatelné. Proto není reálné připravit jednoduchý návod, jak tiny house na pozemku legalizovat.

Řešením je zajít na konkrétní stavební úřad a u něj zjistit, jak se k problematice staví on, a na základě těchto informací pak postupovat.

Druhou možností je využití naší služby právního poradenství jejíž rozsah si můžete nastavit podle svého od úvodní konzultace po kompletní vyřízení veškerých povolení.