Voda je život. Je smysluplné vracet vodu do přírody tak, aby mohla dál proudit v jejím koloběhu.

Rozdělení vod:

  • Dešťová voda (voda ze střech)
  • Šedá voda  (voda z koupelen a umyvadel a pračky)
  • Černá voda  (voda ze záchodu)

Využití a likvidace dešťové vody

Dešťovou vodu snadno svedete ze střechy Vašeho Tiny Housu díky žlabu, do nádoby např. barelu. Můžete ovšem připevnit nádrž na dešťovou vodou pod podlahu a tu využívat pro sprchování nebo zalévání. Při stavbě tiny housu je nutné konstruovat zakončení střechy tak, aby bylo možné vodu jímat do jednoho nebo třeba dvou míst. Při konstrukci rozvodu vody je dobré přemýšlet, zda budete využívat dešťovu vodu. Ta pak musí mít oddělený rozvod užitkové a pitné vody.

Máte kanalizační přípojku

Pokud máte Tiny House připojen na kanalizaci, tak nemusíte řešit odpadní vody a jednoduše se připojíte na kanalizaci. Tedy, odpad ze záchodu, koupelny a dřezu odchází jednou trubkou do kanalizace. K připojení použijete typizovanou PVC kanalizační trubku nejlépe 100 mm ve spádu 1 %. Hloubka stačí 50 cm.

Kanalizační přípojka není k dispozici

Pokud nemáte možnost připojit se na kanalizaci, nevadí. Existují efektivní, funkční a ekologická řešení, jak si poradit nejen s likvidací, ale především s využitím jak šedé, tak černé vody.

Společný odpad koupelny a záchodu

V případě, že máte odpad společný, je možné jej jímat do septiku a ten pak vyvážet nebo si na pozemku uděláte kořenovou čističku. Zjednodušeně je to rybníček s rostlinami, který dokáže odstranit až 99,999 koliformních bakterií a fekálních streptokoků. Řada objektů ještě dnes likviduje odpadní vody, přes tzv. trativod, jedná se o jednu nebo několik nádrží, které jsou za sebou a přepadem přetekájí. Dno je štěrkové, aby mohlo docházet ke vsaku. Při použití ekologických mycích prostředků lze říct, že tímto řešením přírodě neuškodíte. Tento způsob může ovšem zapáchat, a tak je lepší odpad z toalety řešit zvlášť. Navíc pro tento způsob vypouštění odpadních vod potřebujete povolení příslušných vodohospodářských úřadů.

Nejlepší je oddělit šedou a černou vodu

Vody oddělíte snadno tím, že jednou trubkou odvedete odpad z umyvadel a koupelny a druhou trubkou toaletu.

Likvidace šedé vody

Vodu, kterou používáte na umývání, ať už v koupelně nebo i z pračky, můžete snadno znovu využívat. Je vhodné používat ekologické mycí prostředky na přírodní bázi a především bez fosfátů. Největší problém představují tablety do myček. Pak tuto vodu můžete využít na zalévání. Příroda si s takovou vodou snadno poradí. V Tiny housu jí nevzniká takové množství, aby se nedala případně snadno vsakovat nebo využít třeba pro závlahu skleníku.

Likvidace černé vody

Bavíme se o likvidaci odpadu ze záchodu. Zde je několik možností:

Separační kompostovací záchod

Mísa záchodu je konstruována tak, že jímá zvlášť moč a exkrementy. I muž na takovém záchodě sedí. Výhodou je to, že údržba je často méně náročná a zápach není tak velký. Existuje řada modelů, ale tím nejjednodušším je, že se  místo spláchnutí hodí trocha pilin do záchodu. Záchod nezapáchá a vy odnesete při provozu dvou osob max dvakrát týdně na kompost kýbl. Na kompostu vzniká kvalitní hnojivo. Nejlepší je vše propojit se skleníkem a máte další krůček k soběstačnosti.

Kompostovací záchod můžete pořídit v ceně od 3500,-.

Při procesu kompostování vzniká teplo, i to je možné využít např. K vytápění záchodu.

Jednoduchá kadibudka

Řešením je také vykopat díru a postavit záchod. Ten se opět zahazuje pilinami. Jednou za rok vykopete vzniklé hnojivo a máte po problému. Předpokládá se, že papír budete likvidovat zvlášť.