Měď je známá svými silnými antibakteriálními vlastnostmi, které ji činí ideálním materiálem pro rozvody pitné vody. Na rozdíl od většiny jiných materiálů používaných v potrubních systémech, měď aktivně zabíjí bakterie a viry, které se mohou v potrubí vyskytovat. Tento přirozený antibakteriální účinek je zvláště důležitý v domácnostech, kde je prioritou zachování čistoty a zdraví vody.

Pro domácnosti znamená využití měděných trubek pro rozvod pitné vody přidanou vrstvu ochrany proti bakteriální kontaminaci. To je obzvláště důležité v oblastech, kde může být kvalita vody proměnlivá nebo kde jsou obavy z kontaminace. Kromě toho, antibakteriální vlastnosti mědi pomáhají udržovat celkovou čistotu vodovodního systému, minimalizují potřebu chemického ošetření vody a snižují možnost vzniku odolných kmenů bakterií.
Vzhledem k těmto vlastnostem je měď široce uznávaná jako bezpečná a zdraví prospěšná volba pro materiál rozvodů v domácnostech. S ohledem na její dlouhodobou udržitelnost a minimální údržbu představují měděné trubky efektivní řešení pro moderní i tradiční vodovodní systémy.

Měď má tendenci být inertní ve vztahu k vodě, což znamená, že do vody nepřenáší žádné cizí chutě nebo pachy. To je kontrastní s některými plastovými materiály, které mohou vodu lehce kontaminovat nebo změnit její přirozenou chuť. Díky tomu je voda proudící měděnými trubkami obvykle vnímána jako čistší a osvěžující.

Materiál trubek pro rozvody topení, plynu i pitné vody je měď, která má podle ČSN EN 1057+A1 (421526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení: 2010 kvalitu Cu-DHP. Materiál Cu-DHP (dříve značený SF-Cu) je dezoxidovaná měď s přesně hlídaným zbytkem (přísadou) fosforu, s výbornými vlastnostmi pro pájení a svařování, se zvýšenou odolností proti korozi.

Tepelná roztažnost měděné trubky je téměř dvojnásobná než roztažnost ocelové trubky, ale jen čtvrtinou roztažnosti trubky z plastu.

Trubky se vyrábějí v různých druzích tvrdosti (R220 – měkká, R250 – polotvrdá, R290 – tvrdá). Měděné trubky je možné ohýbat ručně nebo za pomoci ohýbačky. Měkké trubky se ohýbají ručně nebo ohýbačkou za studena. Polotvrdé trubky se ohýbají ohýbačkou za studena, tvrdé trubky jsou za studena neohýbatelné.

Trubky s vnějším průměrem do 108 mm včetně jsou vhodné pro měkké pájení, tvrdé pájení nebo spojování mechanickým nalisováním, límcováním, posuvným uložením nebo lisovaným spojem. Trubky s větším vnějším průměrem než 108 mm by měly být přednostně spojovány svařováním nebo pájením do úkosu.

Lisování se často doporučuje pro nové instalace a projekty, kde je důležitá rychlost a čistota pracovního procesu, zatímco pájení je vhodné pro aplikace vyžadující maximální pevnost spoje.

Základní normy a certifikace
ČSN EN 1057 – V této normě jsou stanoveny požadavky na kvalitu měděných trubek pro bezešvé trubky z mědi kruhového průřezu (i opláštěné) s vnějším průměrem od 6 do 267 mm určené pro rozvodné sítě studené a teplé vody; horkovodné vytápěcí systémy včetně panelových vytápěcích systémů (podlahových, stěnových a stropních);rozvody topných plynů a kapalného paliva v domácnostech; odvodu odpadní vody (např. malá čerpací zařízení na odpadní vodu).
Norma platí také pro kruhové bezešvé trubky z mědi, určené k předizolování pro výšeuvedené účely.

Atestace zdravotní nezávadnosti je vyžadována pro všechny materiály přicházející do kontaktu s pitnou vodou. Měděné trubky musí projít testováním, aby bylo ověřeno, že neuvolňují do vody žádné škodlivé látky.

Certifikace pro použití v plynárenství zahrnuje dodatečné testy a požadavky specifické pro bezpečný transport plynu.

Kombinované značení: Příklad
Značení: ČSN EN 1057+A1 – R220 – 15×1 mm – RAL – DVGW

Komentář:
ČSN EN 1057+A1: Trubka splňuje aktuální evropskou normu pro měděné trubky používané v sanitárních a topných instalacích, včetně nejnovějších doplňků nebo revizí.

R220: Označuje typ mědi, který má minimální tažnou pevnost 220 MPa. R220 je označení pro měkkou (polotuhou) měď, vhodnou pro běžné aplikace, včetně ohýbání a tvarování.

15×1 mm: Specifikuje vnější průměr trubky 15 mm a tloušťku stěny 1 mm. Tato dimenze je běžně používána v domácích instalacích pro rozvod vody.

RAL: Značka kvality, která potvrzuje, že trubka splňuje určité výrobní a materiálové standardy, což zajišťuje její vysokou kvalitu a spolehlivost.

DVGW: Certifikace od DVGW potvrzuje, že trubka splňuje specifické německé standardy pro bezpečné použití v rozvodech plynu a vody, zaručující její bezpečnost, spolehlivost a odolnost.