Do tiny housů obvykle vybíráme elektrospotřebiče, které zabírají co nejméně prostoru a mají nízkou spotřebu elektřiny, plynu či jiného zdroje. Zejména u těch, které pracují celý den, jako jsou například ledničky, ale zapomínáme na jednu velmi důležitou vlastnost.

Většinu tiny housů tvoří jeden otevřený prostor s odděleným sociálním zázemím. V tomto prostoru žijeme, pracujeme, odpočíváme i spíme. A hlavně kvůli tomu poslednímu bychom neměli zapomínat na hlučnost elektrospotřebičů, jako jsou ledničky, klimatizace, topení a podobně. Ty v podstatě pracují u naší hlavy a v nočním tichu se jimi vydávaný zvuk dobře nese.

Vytrvalý, byť přerušovaný, hukot může výrazně zhoršit kvalitu spánku a tím ovlivnit i kvalitu celého našeho života. Platí to zejména v zimě, kdy na psychiku působí také krátké dony, více dnů pod mrakem a méně času tráveného venku.

Hluk není možné ani izolovat. Mechanizmus lednice se potřebuje chladit o okolní vzduch, klimatizace i vytápění musí být v přímém kontaktu s okolím pro vykonávání své funkce.

Hlučnost je tak jeden z parametrů, který je dobré brát v potaz při výběru spotřebičů, které pracují i v noci. Může to výrazně zvýšit komfort bydlení a vaši pohodu.