Vodu je potřeba přivádět v nezámrzné hloubce. Ta je v ČR 1,1 m. V horských oblastech se doporučuje i 1,3 m.

Přípojka se vede polyethylenouvou trubkou určenou pro pitnou vodu dle normy CSN.

Doporučený průměr trubky je 3/4 coulu neboli DN 25 mm.

Tlak v potrubí na přívodu do tiny housu by měl mít ideálně 3,5 baru, aby umožnil pohodlné užívání.

Pro napojení se používají rychlospojky, případně šroubové napojení.

Veškeré napojení a trubky jsou k dostání ve stavebních potřebách nebo i hobby marketech.

V případě nemožnosti zákopu trubky je možné dát na trubky topný kabel,

existují topné kabely bez termostatu, sami se sepnou při poklesu teploty

k teplotě mrazu. Trubku a zejména část nadzemního připojení

k tiny housu je nutné dobře zaizolovat polystyrenem, vatou,

případně jinou vhodnou izolací.

Jak užitkovou vodu lze využít i dešťovou vodu ze střechy. Tam se doporučuje sklon přívodu min 1 %. Následně voda může vést do nádrže. Jen je zapotřebí potom řešit zvlášť rozvod vody pitné a užitkové, třeba na splachování WC.