Jestliže se rozhodnete postavit si tiny house, je důležité si rozmyslet, jakou elektrickou náročnost vaše domácnost bude mít. Někomu vyhovuje energetická nezávislost, jinému pohodlí elektrické přípojky. Existuje několik variant:

Off the grid (Mimo síť)

V dnešní době čím dál více populární varianta. Vaše domácnost nebude napojena na distribuční síť, tudíž jste zcela nezávislí. Domácnost udržíte v provozu pouze za pomoci vlastních obnovitelných zdrojů elektrické energie. Obrovskou výhodou této varianty je vaše svoboda, kdy v případě přesunu do jiné lokality, nemusíte řešit žádné smlouvy s distributory. Je však nutné mít na paměti, že fotovoltaické zdroje energie mají svou účinnost závislou na podnebí i roční době. To znamená, že v zimním období získáte ze slunce mnohem méně energie než v letním. Proto nemá smysl uvažovat například o elektrickém vytápění.

Off the grid + elektrocentrála

Jedná se víceméně o stejnou variantu, která je však doplněna o dieselovou či benzínovou elektrocentrálu. Ta poslouží pro pokrytí zvýšeného odběru energie například v případě, že je počasí opravdu nepříznivé. Výhodou je, že stále zůstáváte mimo síť a jste schopni pokrýt nenadálé situace. Největší nevýhodu generátoru představuje jeho hlučnost a potřebný prostor pro skladování.

Hybridní systém

V této variantě bude vaše domácnost disponovat zdrojem solární energie, ale zároveň bude napojená na elektrickou síť. Je tedy nutné mít vyřešenou přípojku na pozemek, což může být nákladné. Stále však domácnost funguje primárně z vlastních zdrojů a pouze pokud produkovaná energie nedostačuje, bude elektrická energie odebírána ze sítě. Nesmírnou výhodou hybridních systémů je, že se domácnost nemusí omezovat v odběru a můžete si užívat veškeré elektrické spotřebiče, které si do domu nainstalujete, aniž byste platili vysoké částky. Pokud má domácnost přebytek vyrobené elektřiny, může své náklady na provoz ještě snížit, v případě, že s dodavatelem uzavřete smlouvu o výkupu přebytečné energie. Tato varianta je vhodná, jestliže neplánujete cestovat s domem na jiné místo.

On grid

Klasické řešení většiny dnešních domácností. Dům je napojen na distribuční síť a nevyužívá žádných alternativních zdrojů.

Spočítejte si orientační spotřebu elektřiny

Související články: