V dnešní době existuje několik alternativních zdrojů. Mezi nejčastější patří solární, větrná a vodní energie. Pro domácnosti se však nejvíce hodí solární energie, protože cenová náročnost na zhotovení domácí elektrárny je v tomto případě jednoznačně nejvýhodnější.

Fotovoltaická ostrovní elektrárna

Pro zřízení vlastního zdroje elektrické energie získané ze slunečního záření potřebujete pouze několik komponent.

 1. Fotovoltaické panely, které přeměňují solární energii na energii elektrickou
 2. Akumulátory pro ukládání získané energie z panelů pro pozdější využití
 3. Balancéry, které udržují stav baterií v rovnováze tak, aby nedocházelo k jejich nerovnoměrnému vybíjení a nabíjení, čímž by se snížila jejich životnost.
 4. Fotovoltaické regulátory jsou zařízení, která řídí nabíjení akumulátorů a chrání je před nadměrným nabitím a hlubokým vybitím. Existují dva druhy
 5. Měniče napětí, které vám transformují 12 V, 24 V nebo 48 V na 230 V (110 V)

V dnešní době již existuje mnoho modulů, které vám zlepší a zjednoduší správu vašeho systému. Od modulů pro sledování stavu baterií přes fázové ochrany až po ovládací displeje.

Příklad dodavatelů solárních systémů:

 1. NIKATRON (česká firma)
 2. Victron Energy
 3. Unbound Solar
 4. Sunstore
 5. Alternative Energy Store

Větrná elektrárna

Chcete-li využívat energii větru, je potřeba zajistit analýzu větrného potenciálu pomocí větrných map a tabulek pro jednotlivé oblasti. Tyto hodnoty je pak nutné porovnat s reálnými naměřenými hodnotami v dané lokalitě. Následně musíte vybrat správnou turbínu. V tomhle ohledu je nejvýhodnější se obrátit na specializované firmy, které vám pomohou s realizací vašeho projektu.

Příklad dodavatelů solárních systémů:

 1. AERPLAST (česká firma)
 2. Waltery Windpower
 3. FuturEnergy
 4. WINDExchange
 5. ENAIR

Domácí vodní elektrárna

Získávání elektrické energie z vodních toků je výhodné, jestliže se dům nachází poblíž toku s konstantním průtokem během celého roku. V takovém případě je voda jako zdroj energie nejspolehlivější. Pro zřízení dostatečně silné elektrárny, bude potřeba vybudovat malé vodní dílo, které musí splňovat legislativní podmínky dané země. Měli byste mít na paměti, že turbína potřebuje pro svou činnost určitý průtok a spád. Pořizovací cena je proto u tohoto zdroje energie nejvyšší. Zároveň je třeba počítat s pravidelným odborným servisem.

V dnešní době již existují mikro vodní turbíny přenosné i nepřenosné. Přenosné jsou malé, nevyžadují žádné další konstrukce a můžete jimi nabít například telefon. Ty nepřenosné mají větší velikost, ale i výkon. Zde však už musíte počítat s nějakou konstrukcí pro přívod vody.

Rozhodnete-li se pro vodní elektrárnu, je vhodné řešit daný projekt s odbornou firmou.

Příklad dodavatelů solárních systémů:

 1. WaterLily
 2. Backwoods Solar
 3. Suneco Hydro

Spočítejte si orientační spotřebu elektřiny

Související články