Jestliže se rozhodnete postavit si Tiny House, je důležité se rozhodnout, jakou elektrickou náročnost vaše domácnost bude mít. Někomu vyhovuje energetická nezávislost, jinému pohodlí elektrické přípojky. Existuje několik variant řešení:

Off the grid (mimo síť)

V dnešní době se jedná o čím dál více populární variantu. Vaše domácnost nebude napojena na distribuční síť, tudíž jste zcela nezávislí. Pouze za pomoci vlastních obnovitelných zdrojů elektrické energie udržíte domácnost v provozu. Obrovskou výhodou této varianty je vaše svoboda, kdy v případě přesunu do jiné lokality, nemusíte řešit žádné smlouvy s distributory. Je však nutné mít na paměti, že fotovoltaické zdroje energie mají svou účinnost závislou na podnebí i roční době. To znamená, že v zimním období získáte ze slunce mnohem méně energie než v letním. Proto nemá smysl uvažovat například o elektrickém vytápění.

Off the grid + elektrocentrála

Jedná se o variantu z odstavce 1.1, která je však doplněna o dieselovou či benzínovou elektrocentrálu. Ta poslouží pro pokrytí zvýšeného odběru energie, například v případě, když je dlouhodobě nepříznivé počasí. Výhodou je, že jste stále mimo síť a jste schopni pokrýt nenadálé situace. Největší nevýhodou generátoru je jeho hlučnost a potřebný prostor pro skladování.

Hybridní systém

V této variantě bude vaše domácnost disponovat zdrojem solární energie, ale zároveň bude napojená na elektrickou síť. Je tedy nutné mít vyřešenou přípojku na pozemek, což může být velmi nákladné a někdy dokonce i neřešitelné. Domácnost však stále funguje primárně z vlastních zdrojů a pouze pokud produkovaná energie nedostačuje, bude elektrická energie odebírána ze sítě. Nesmírnou výhodou hybridních systémů je, že se domácnost nemusí omezovat v odběru a můžete si užívat veškeré elektrické spotřebiče, které si do domu nainstalujete, aniž byste platili vysoké částky. Pokud má domácnost přebytek vyrobené elektřiny, může své náklady na provoz ještě snížit, v případě, že uzavřete smlouvu s dodavatelem o výkupu přebytečné energie, je-li to možné. Tato varianta je vhodná v případě, jestliže zvažujete stavbu klasického domu (netýká se fenoménu Tiny house).

On grid

Klasické řešení většiny dnešních domácností. Dům je napojen na distribuční síť a nevyužívá žádných alternativních zdrojů.

Pro návrh řešení na bázi fotovoltaiky kontaktujte prosím společnost Compactive, s.r.o., Ing. Petr Jašek, petr.jasek@compactive.cz.