Tiny House je moderní trend ve stavebnictví, který se zaměřuje na kompaktní a udržitelné bydlení. Vzhledem k omezenému prostoru a potřebě minimalizovat spotřebu zdrojů je efektivní správa vody klíčovým aspektem pro majitele Tiny House. V tomto článku si představíme několik typů a technik šetření vody, které můžete využít v Tiny House.

  1. Sběr dešťové vody: Jednou z nejekonomičtějších a ekologičtějších metod šetření vody je sběr dešťové vody. Instalace dešťovodního systému umožňuje shromažďovat a využívat vodu z dešťových srážek na různé účely. Dešťová voda se může použít pro splachování WC, zavlažování zahrady, praní prádla a další nezbytné úkony. Sběr dešťové vody je ekonomický a šetrí zdroje pitné vody.
  2. Úsporné toalety: Tradiční splachovací toalety spotřebovávají velké množství vody. V Tiny House se doporučuje používat úsporné toalety, jako jsou suché toalety nebo kompostovací toalety. Tyto typy toalet minimalizují spotřebu vody a zároveň přispívají k udržitelnosti, jelikož umožňují recyklaci odpadů. Suché toalety využívají techniky jako je separace moči a fekálií, což snižuje množství odpadu a zápach. Kompostovací toalety zase přeměňují odpad na kompostovatelnou hmotu.
  3. Úsporné sprchy a kohoutky: Instalace úsporných sprchových hlavic a kohoutků s regulací průtoku vody je dalším způsobem, jak šetřit vodu v Tiny House. Tato zařízení omezují průtok vody, aniž by se ztratila funkčnost sprchy či kohoutku, a tak snižují spotřebu vody a zároveň snižují množství odpadní vody. Úsporné sprchové hlavice využívají různé technologie, jako je aerace vody nebo omezovače průtoku, aby dosáhly úspory vody a energie.
  4. Šedá voda: Šedá voda je odpadní voda, která pochází z umyvadel, sprch a praček, ale není znečištěna fekáliemi. V Tiny House lze tuto vodu recyklovat a znovu využít pro splachování toalety nebo pro zavlažování zahrady. Instalace systému pro zachycování a čištění šedé vody je tedy dalším účinným způsobem šetření vody.