Určitě jste slyšeli o výhodách vlastní studny. Vlastní studna je stále cennějším zdrojem užitkové nebo dokonce pitné vody. Především v současné situaci, kdy se výrazně prodlužují období sucha a cena za stáčenou vodu neúměrně roste, je vlastní studna ideálním řešením. Pokud uvažujete nad jejím vybudováním, měli byste vědět, že studna je technické zařízení určené pro získávání podzemní vody, nebo také pro monitorování kvality a kvantity podzemních vod.

Existují dva typy studní: kopané a vrtané. Kopaná studna se vytváří ručním vykopáním a je obvykle obložena kamennými nebo cihlovými stěnami, aby se zabránilo zřícení. Vrtaná studna je vyvrtávána do hloubky mnoha metrů a je obvykle vybavena čerpadlem pro vytěžení vody.

Před pořízením studny byste měli zvážit následující tipy:

  • Hloubku studny určuje předběžně hydrogeolog.
  • Cena studny se skládá hned z několika položek a výrazně ji ovlivňuje technika hloubení studny, její výsledná hloubka nebo typ podloží v místě hloubení.
  • Prohloubení studny je technicky velmi náročné a vyplatí se raději udělat studnu novou.
  • Studnaře pro realizaci hledejte ve vašem okolí. Realizace je náročný proces. Převoz vrtné soupravy přes půlku republiky nedává smysl. Navíc, pokud se na stavbě něco pokazí, nechcete, aby studnaři 2 dny čekali na náhradní díly.
  • Myslete na ochranné pásmo studny. Každá studna má ochranné pásmo. V její těsné blízkosti nelze např. udělat druhou studnu. Často mají úřady problémy i s umístěním domovní ČOV či septiku.
  • Vodu ze studny a z vodovodní přípojky nelze mixovat. Máte-li doma vodu z „řadu“ a zároveň chcete vodu ze studny využívat například pro splachování, musíte vybudovat 2 rozvody vody.
  • Studny postavené před rokem 1955 není třeba legalizovat.

Vlastní studna nabízí mnoho možností využití, ale pořídit si novou studnu není jen tak. Cena za administrativu, stavbu, vodárnu, rozvody a vystrojení se pohybuje kolem 150 000,- Kč u obou typů studní. Pokud máte zdroj pitné nebo užitkové vody na svém pozemku, můžete si být jisti kvalitou této vody a ušetřit tak nemalé peníze za stáčenou pitnou nebo užitkovou vodu.