Voda je nezbytná pro život a její zásobování může být obtížné. Jako možnost bych zmínil využití dešťové vody, kterou můžeme chytat a následně filtrovat.

V Evropě se nás to netýká, ale v mnoha zemích se voda z vodovodu nepovažuje za bezpečnou k pití a musíte si koupit vodu v obchodě. Například v Amsterdamu je voda z vodovodu kvalitnější než kupovaná. Vždy je dobré si její kvalitu ověřit. Dvojnásob to platí u přírodních zdrojů. V některých případech je nutnost mít u tiny housu nádrž a nechat ji pravidelně naplňovat.

Zdroj vody

Kromě přenášení vody z místa na místo je k dispozici mnoho možností v závislosti na náročnosti prostředí, a to od průzračného horského potoka přes studnu, po dešťovou vodu a obecní vodovod. Všechny mají výhody a nevýhody, které je třeba brát v úvahu.

Velmi záleží na tom, kde se tiny house nachází. Pokud jste vzdálení od moderní civilizace, můžete mít v okolí potok s čistou vodou. I když to může vypadat křišťálově čistě a neškodně, jsou zde potenciální rizika, která může odhalit pouze rozbor vody. Proto doporučuji vodu destilovat či použít aktivní uhlí. Pokud víte, že je voda bezpečná k pití a chcete přinést vodu do vašeho tiny housu, lze to provést buď pomocí gravitace, nebo pomocí čerpadla. Oba způsoby však vyžadují podobné vybavení. Pro gravitační napájení potřebujete větší potrubí a zdroj, který je výše, než váš tiny house nebo nádrž, aby voda tekla samospádem.

U zdrojů, jako jsou horské potoky, je nutné počítat s jejich nestabilitou. V zimně mohou alespoň z části zamrzat, v létě vysychat a po deštích se mohou zakalit.

Kopané studny

Další možností je mít studnu. Ideálně s krytem a navijákem pro zvednutí vědra na vodu. Aby se zabránilo zhroucení, je potřeba ji nechat vybudovat z kamene, cihel, dlaždic nebo jiného materiálu. Také navrchu je potřeba nějakou zábranu, která chrání před pádem předmětů do studny, včetně odtoku z deště. Pro většinu Evropanů se u studny využíval naviják s připojeným kbelíkem, se kterým se čerpá voda. Je to jednoduché, ale pracné řešení.

Kopané studny mají své nevýhody v tom, že záleží na hladině podzemní vody. Vodní hladina přirozeně klesá s množstvím srážek v regionu a není neobvyklé, že studna v létě vyschne. Vykopané vrty mají také tu nevýhodu, že jsou opravdu snadno kontaminovatelné. Kopáním studny pronikají do podpovrchové vody všechny kontaminující látky, které jsou v potocích a prosakují do země. To zahrnuje pesticidy, fekální látky, mrtvá a rozkládající se zvířata, ropu, odpadky atd.

Vrtané hluboké studny

Dnes je možné studny hloubit pomocí vrtné soupravy podobné té, která se používá při těžbě ropy. Otvor se většinou vrtá 15 cm široký a 30 až 150 metrů do skalního podloží, protínající zlomy ve skále nesoucí vodu. Kvůli bezpečnosti musí mít otvor opatřený plastovým nebo kovovým krytem. Jakmile je studna vyvrtána, je do ní spuštěno ponorné čerpadlo, které čerpá vodu až na povrch. V případě, že žijete v krajině, kde jsou mrazy je důležité chránit čerpadlo a povrch studny před mrazem.

Nakonec bych zmínil možnost donášet vodu z potoka nebo ji sbírat pomocí nádrže. Do ní může být voda dopravována čerpadlem. Vodu je navíc možné ohřívat pomocí solárních panelů.

Sběr dešťové vody

Pomocí střechy můžete zachytávat dešťovou vodu. Výpočet pro množství vody kterou můžete takto získávat za rok je jednoduchý. Zjistíte si, jaké jsou průměrné srážky ve vaší zemi na 1m2. Potom vypočítáte obsah střechy. Například v České republice v létě spadne v průměru kolem 60 mm srážek měsíčně, tedy 60 litrů vody na metr čtvereční. Pokud má střecha 10 m2, tak máte v létě až 600 litrů vody zdarma.

V závislosti na typu použité střechy se část vody ztrácí v důsledku odpařování nebo absorpce. Typická účinnost zachycování dešťové vody pro střešní materiály je následující.

  • taškové nebo kovové střechy: 95 %
  • betonové nebo asfaltové střechy: 92 %
  • střechy s holou půdou: 75 %
  • štěrkové střechy: 70 %
  • travnaté střechy: 17 %

Takže pokud náš hypotetický příklad tiny housu 2 x 5 m používá kovovou střechu, ve skutečnosti by byl schopný zachytit 6840 litrů ročně.

Než se však vrhnete na instalaci systému sběru dešťové vody pro váš tiny house, musíte si uvědomit, že v typické české domácnosti se spotřebuje průměrně 100 litrů vody za den. To se může zdát vysoké, ale pokud se osprchujete, litry se rychle nasčítají. Dalším problémem může být, že ve vaší oblasti mohou existovat předpisy týkající se sběru dešťové vody. V některých částech západní USA, je ve skutečnosti ilegální odebírat dešťovou vodu na vlastní půdě. To samé platí i v Izraeli, kde je veškerá voda majetkem státu. Pokud chcete více informací o dešťové vodě, navštivte HarvestH2O.com.

Nezapomínejte také, že dešťová voda smývá ze střechy nečistoty, jako je prach, pyly, ptačí trus a podobně. Nejvhodnější je tedy pro splachování toalety a zalévání květin.

Veřejný vodovod

Poslední možností je připojit se k veřejnému vodovodu. Je to spojeno s náklady, ale na rozdíl od většiny ostatních možností výše je společnost poskytující veřejné služby zodpovědná nejen za zajištění spolehlivosti dodávky vody do vašeho domova, je zodpovědná i za zajištění bezpečnosti dodávané vody.

Čtěte také: