V západním světě považujeme teplou vodu za základní standard pohodlného bydlení. Nemusí si ji odepřít ani majitelé tiny housů, a to ani v případě, že žijí v přírodě bez napojení na běžné sítě.

Průtokový ohřívač vody

Mnoho lidí používá ohřívač vody bez nádrže, takzvaný průtokový ohřívač nebo Karma. Ty fungují bleskově. Vodu ohřívají při jejím průtoku jednotkou. Zabírají také málo místa a jsou lehčí, protože vodu neukládají v nádrži. Ohřívače jsou k dispozici v elektrickém, nebo plynovém provedení.

Plyn se zdá být levnějším a efektivnějším řešením. Plynové verze však vyžadují nasávaný vzduch a komín. Beztlakové ohřívače vody jsou dimenzovány na maximální nárůst teploty možný při daném průtoku. Chcete-li tedy dimenzovat požadovaný ohřívač vody, musíte určit průtok a nárůst teploty, který budete potřebovat.

Pro výpočet nejprve uveďte počet zařízení na teplou vodu, které plánujete používat kdykoli. Poté sečtěte jejich průtoky (litr za minutu). Toto je požadovaný průtok, který budete potřebovat pro požadovaný ohřívač vody. Například, řekněme, že očekáváte současný provoz teplovodního faucetu s průtokem 2,84 litrů za minutu a sprchové hlavice s průtokem (9,46 litrů) za minutu. Průtok požadovaným ohřívačem vody by musel být alespoň 12,3 litrů za minutu.

Chcete-li určit nárůst teploty, odečtěte teplotu vstupní vodu od požadované výstupní teploty. Pokud údaj neznáte, předpokládejte, že teplota přiváděné vody je 10 °C. Pro většinu použití budete chtít, aby byla voda ohřátá na 48 °C. V tomto příkladu budete potřebovat ohřívač vody, který produkuje nárůst teploty o 38 °C. U myček nádobí je potřeba ohřát vodu na 60 °C.

Ohřev vody by měl být dimenzován na zimní měsíce, kdy teplota vstupní vody může být výrazně nižší než v létě.

Ohřev vody pomocí ohně

Nejjednodušší, ale zároveň nepracnější, je možnost použít hrnec s vodou a pod něj rozdělat oheň. Problém je, že se budete muset o oheň starat a jste omezeni velikostí nádoby, ve které chcete vodu ohřívat. Dále jde o to, za jak dlouho dokáže rozdělaný oheň ohřát vodu na požadovanou teplotu. Takto ohřátou vodu zároveň není možné použít jako tekoucí, například pro sprchování, pokud nepoužijete doplňková zařízení například v podobě nádrže nad sprchou.

Čtěte také: