V pradávných palácích lidé využívaly promyšlené ochlazování místností. Princip je jednoduchý, teplý vzduch je lehčí a stoupá tedy vzhůru. Pak stačí vytvořit komínový efekt a máme zde proudění, vzduchu tam kam potřebujeme. Chceme-li chladit pak v hodrní části budovy musíme odvádět teplý vzduch ven z budovy a z podzemních částí přivádíme vzduch, který je ochlazen např. podzemním vedením, či suterénní částí budovy.

V našem Tiny Housu jsme neměli žádný suterén a tak jsem si pod Tiny housem zakopaly pět 3m dlouhých trubek o průměru 100 mm. Celkem tedy  15 m . Přívod vzduchu jsme zvolili z prostředka pod Tiny housem. Vzduch pak putuje pod zem, kde se ochladí a pak je přiváděn  podlahovými průduchy na vnějších krajích do Tiny housu. U stropu Tiny housu jsme umístili malý ventilátor, který odvádí teplý vzduch ven a zároveň tím vytváří podtlak a tím aktivuje nasávání chladného vzduch ze zemního vedení pod Tiny housem.

Efek je docílení snížení teploty v letních měsících o cca 5 až 10 st. Celsia s pár waty ventilátorku, který může běžet na solární pohon.