Způsob, jakých chcete tiny house tahat, je do značné míry určující pro typ, který si můžete koupit. Každý způsob má své limity.

Tahání za osobním autem

Osobní vůz má dnes téměř každý. Představa, že s jeho pomocí budu moci tiny house přestěhovat, je velmi lákavá. Realita ale zdaleka není tak jednoduchá.

V první řadě musíte mít k dispozici odpovídající auto. Nestačí, že má tažné zařízení ani dostatečně výkonný motor. Odpovídající musí být také brzdy a další technika včetně samotného tažného zařízení. Tyto údaje naleznete v technickém průkazu.

K tomu je potřeba odpovídající řidičské oprávnění, tedy B+E, které opravňuje k tahání přívěsu až do hmotnosti 3,5 t. Existuje sice i oprávnění B96, ale to umožňuje řídit soupravu auto + přívěs do celkové hmotnosti 4250 kg. Po odečtení hmotnosti auta by tak na tiny house mnoho nezbylo.

Užitkové vozy

Užitkový vůz má doma jen málokdo. Jejich výhodou je ale snadná možnost jejich pronájmu a obvykle vyšší maximální hmotnost taženého přívěsu, a to až 3,5 tuny. To je ovšem nutné ověřit v technickém průkazu konkrétního vozu. K řízení stačí výše zmíněný řidičský průkaz skupiny B+E.

Pro mnohé ale bude nejpraktičtější si auto pronajmout i s profesionálním řidičem. Majitel tiny housu si tak šetří mnoho starostí. Pokud se navíc tiny house stěhuje jen jednou či dvakrát za rok, není to ani drahé.

Pokud zvolíte jako způsob přepravy tahání za dodávkou, může být váš tiny house těžší, což často znamená také větší, lépe izolovaný a vybavený. Pokud si zároveň budete auto pronajímat, nebo si najmete i řidiče, udržíte si i volnost pro výběr auto pro každodenní používání.

Tahání za nákladním autem

Přívěsy typu maringotka, které je možné tahat za nákladními auty, obvykle mají jednu nápravu řízenou a druhou taženou. Díky tomu není nutné příliš řešit hmotnost tiny housu. Ta může být často i několikanásobná oproti těm, které je možné tahat za osobním autem.

Přívěsy za kamiony

Nejvíce prostoru i nejvyšší možnou hmotnost nabízejí tiny housy postavené na podvozcích přívěsů za kamiony. Ty jsou v Evropě zatím spíše výjimečné, ale například v USA jsou zcela běžné. Pro skutečně dlouhodobé bydlení jsou však jednou z velmi dobrých voleb a určitě se v dohledné době více rozšíří i u nás.

V USA takové přívěsy tahají nejen kamiony, ale také silnější pick-upy vybavené tzv. husím krkem. I ty se v Evropě vyskytují, ale nejsou masově rozšířené.

Tiny housy bez SPZ nebo bez kol

Mnoho tiny housů nemá SPZ přesto, že jsou na kolech. Není u nich nutné řešit STK. Problematičtější je ale jejich přeprava. Dají se převážet na korbě nákladního auta. Limitující je však jejich výška, protože se sčítá výška samotného tiny housu, jeho podvozku a pak ještě podvozku nákladního auta. Firmy, které takové tiny housy vyrábějí, s tím přirozeně počítají a často dopravu také sami nabízejí.

Další možností je pořízení tiny housu, který nemá ani vlastní podvozek, jen konstrukci uzpůsobenou tomu, aby se dal snadno zvednout. Takové tiny housy jsou na dopravu v zásadě nejsnazší. Stačí k tomu nákladní auto s plošinou a nakládací rukou, které nabízí mnoho firem. Taková přeprava může být ve výsledku jedna z nejlevnějších. Tiny house navíc nemusí mít schůdky, protože leží přímo na zemi, resp. na nízkých nohách. Asi nejznámějšími zástupci této třídy jsou kontejnerové domy.

Pokud má tiny house bez kol maximálně 5 tun a rozměry maximálně 2,4 a 6 metrů, je možné je převážet pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Ta jsou standardizovaná a je možné si je objednat po celé Evropě i USA.