Ceny nemovitostí stále rostou. A týká se to i stavebních pozemků. Proto se jako vhodné řešení nabízí koupě pozemku s jiným účelem užívání, například louky, a změna účelu na pozemek stavební. Než se do podobné akce pustíte, ověřte si, že to půjde, a počítejte s delší dobou vyřízení.

1. zjistěte, k jakému účelu je pozemek určen nyní

Účel užití pozemku zjistíte v územním plánu obce, do jejíhož katastrálního území pozemek spadá. Tyto informace jsou veřejně dostupné na internetu. Nejjednodušší cestou k jeho získání je zadání do vyhledavače textu „územní plán název obce“, např. „územní plán Mělník“. Rychle se tak dostanete na stránku, na které je ke stažení většinou několik souborů ve formátu PDF a další ve formátu MS Word. PDF soubory obsahují mapy, většinou s barevným označením účelu užívání. Podrobnější informace pak naleznete v textových souborech.

Označování účelu užití pozemku není vždy zcela sjednoceno. Je tedy nutné skutečně nastudovat informace, co je na daném území možné a co ne. Pokud je pozemek určen k zástavbě, máte vyhráno. V opačném případě je nutné absolvovat delší cestu pospanou níže.

Zjistěte si také, kdy byl aktuální územní plán vydán. Aktualizuje se pravidelně každé 4 roky. Podle toho zjistíte, kolik času na vše máte.

2. navštivte obecní úřad

Nejzásadnější je zjistit, zda obec, do jejíhož katastrálního území vámi zvolený pozemek spadá, je ochotna změnit účel jeho užívání. Důvodů k odmítnutí takové žádosti může být mnoho. Často k nim patří omezená kapacita čističky odpadních vod, skutečnost, že už ve svém katastru má příliš mnoho pozemků určených k zástavbě, na kterých ale dosud nikdo nestaví, neochota vyjmout z půdního fondu další zemědělskou půdu, jiné plány s daným územím apod.

Některé námitky se vypořádat dají a například čističku odpadních vod si můžete pořídit sami, pokud k tomu máte všechna potřebná povolení. V jiných případech je to větší problém.

3. navštivte příslušný stavební úřad

Pokud je obec se změnou účelu užívání pozemku svolná, navštivte ještě příslušný stavební úřad. Na něm získáte informace o omezeních a regulacích v daném území. Tiny housů se velké množství omezení týkat nebude, ale je dobré vše zjišťovat dopředu.

Získáte zde také seznam úřadů, které se k případné stavbě musí vyjádřit. I když tiny housy v drtivé většině nepotřebují stavební povolení, je potřeba například souhlas s připojením na vodovod nebo povolení k vyvrtání studny a další.

4. kontaktujte ostatní úřady

I tento krok doporučujeme udělat ještě před tím, než pozemek koupíte. Kontaktujte všechny úřady, jejichž seznam získáte v stavebním úřadu, a zjistěte, jaká omezení a regulativy pro daný pozemek platí u nich. Vyhnete se situacím, kdy jeden úřad nepovolí připojení na vodovod a druhý nepovolí vyvrtání studny. Řešit zdroj vody je pak velmi obtížné.

5. požádejte o změnu v územním plánu

Pokud pozemek není od začátku váš, doporučujeme ho koupit až když máte ve všem výše uvedeném jasno. Při návštěvách jednotlivých úřadů si rovnou říkejte o formuláře s žádostmi o povolení všeho, co by se vám mohlo v budoucnu hodit, včetně žádosti o změnu účelu užívání pozemku. Ten vyřešte jako první.

Závěrem

Změna účelu užívání pozemku je běh na dlouhou trať a většinou trvá roky. Mnoho času a energie také sebere studium jednotlivých omezení, jejich přesného významu a toho, jak se jim dá vyhovět, a přitom dosáhnout svého cíle.

Pozitivní zprávou je, že to dokázalo už mnoho lidí a s dostatkem úsilí to zvládnout jde.

Pokud ale čas, energii nebo chuť na jednání s úřady a procházení zákonů nemáte, můžete si vše nechat zařídit od specializovaných firem. I my nabízíme komplexní poradenství počínaje pomocí s výběrem vhodného pozemku, přes změnu účelu užívání až po ohlášení stavby.