Kalkulátor záchytu dešťové vody

Kalkulátor záchytu dešťové vody

Orientační výpočet záchytu dešťové vody Vypočítané hodnoty vycházejí ze srážkových průměrů pro jednotlivé kraje. V některých letech jsou však srážky výrazně vyšší, v jiných naopak nižší. Množství zachycené vody ovlivňuje také průběh a délka deště. Pokud déšť padá...
Kalkulátor spotřeby vody

Kalkulátor spotřeby vody

Orientační kalkulátor spotřeby vody Přednastavené hodnoty v kalkulátoru odpovídají průměrné spotřebě na jednu osobu v běžné populaci. Změnou hodnot spotřeby si můžete snadno spočítat, kolik vody můžete ušetřit...
Kalkulátor spotřeby elektřiny

Kalkulátor spotřeby elektřiny

Orientační výpočet spotřeby elektřiny Spotřeba elektrické energie, která je výsledkem tohoto kalkulátoru je jen orientační. Může ji ovlivnit mnoho faktorů, jako jsou například energetické třídy spotřebičů, venkovní a vnitřní teplota, reálná spotřeba teplé vody, délka...